امروز: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۴ خرداد | Wednesday 3 Jun 2020 | اِلأَربِعا ١١ شوال ١٤٤١
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد
استخدام در آموزش و پرورش با اولویت تامین کادر آموزشی

اشاره:
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از صدور مجوز استخدام ۴۳ هزار نیروی انسانی برای وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: ۲۵ هزار نفر از این ظرفیت از طریق دانشگاه فرهنگیان و ۱۸ هزار نفر از این نیروها بر اساس ماده ۲۸ قانون استخدام کشور جذب می‌شوند.
به گزارش تفاهم، جمشید انصاری با بیان اینکه افزون بر این، به آموزش و پرورش مجوز داده شده است که ۳۲ هزار نیروی انسانی مورد نیاز را با برگزاری آزمون داوطلبان استخدام کند، خاطرنشان ساخت: وزارت
آموزش و پروش تاکنون نتوانسته است موافقت سازمان برنامه و بودجه را برای استخدام این تعداد نیرو کسب کند؛ چنانچه سازمان برنامه و بودجه موافقت خود را اعلام کند این نیروها در سال تحصیلی ۴۰۰ - ۹۹ به استخدام
آموزش و پرورش درخواهند آمد و این نیروها در سال تحصیلی جدید (۹۹- ۹۸) به نیروهای وزارت آموزش و پروش اضافه خواهند شد.

هر ۱۵ دانش آموز یک معلم
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه تامین کادر آموزشی مورد نیاز اولویت سازمان اداری و استخدامی کشور برای آموزش و پرورش است، تصریح کرد: برای بکارگیری نیروها در آموزش و پرورش به عنوان مهم‌ترین نهاد آموزشی کشور باید سازماندهی مطلوبی انجام شود و تامین کادر آموزشی و معلم اولویت اول
آموزش و پرورش باید باشد. انصاری با اشاره به اینکه سازمان اداری و استخدامی کشور برای هر ۱۵ دانش آموز یک معلم در نظر گرفته است، گفت: ۷۳ درصد نیروهای آموزش و پرورش باید در بخش آموزش و ۲۷ درصد از این نیروها باید در مشاغل اداری و پشتیبانی بکارگیری شوند، اما متاسفانه در برخی استان‌ها این تناسب وجود ندارد و نیروهای پشتیبانی از نیروهای آموزشی بیشتر هستند.
مدارس دولتی در زمینه آموزش نتوانسته‌اند انتظارات را برآورده کنند
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه نظام اداری کشور با هدف مشخصی شکل گرفت و دستگاه های اجرایی که بخشی از این نظام هستند در حوزه ماموریت خود باید از این هدف مشخص که جزء اعمال حاکمیت نیست، تبعیت کنند، اظهار داشت: مسئول اعمال حاکمیت دولت است و چارچوب این فعالیت‌ها را مجلس مشخص می‌کند که دولت ملزم به اجرای آن است.
وی با اشاره به اینکه نظام اداری کشور اهداف راهبردی و موضوعی را دنبال می کند، تصریح کرد: در برخی بخش‌ها از جمله
آموزش و پرورش اهداف موضوعی بر اهداف راهبردی غلبه کرده است و غفلت از این موضوع موجب شده تا کیفیت آموزش در نظام تربیتی کشور تحت تاثیر قرار گیرد، به گونه‌ای که هر ۱۰۰ نفر اول کنکور سراسری امسال یا در مدارس نمونه مردمی درس خوانده‌اند یا در مدارس غیرانتفاعی، این نشان‌دهنده آن است که مدارس دولتی در زمینه آموزش نتوانسته‌اند انتظارات را برآورده کنند. انصاری ادامه داد: باید بپذیریم که ارائه خدمت مناسب به مردم توسط کارمندان و کارگزاران شایسته امکان‌پذیر است و ارائه خدمات بی‌کیفیت، نارضایتی مردم را در پی دارد، بنابراین چنانچه بدنبال کسب رضایت مردم هستیم، چاره‌ای جز استخدام نخبگان و بهترین‌ها نداریم.
وی از انجام نظرسنجی رضایتمندی مردم از دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: نظرسنجی برای رضایتمندی مردم از دستگاه‌های اجرایی در پاییز هر سال انجام خواهد شد و اولین آن انجام شده است که بر اساس نتایج حاصل شده، دستگاه‌ها برای جلب رضایت مردم باید تلاش بیشتری انجام دهند.
تفویض اختیار دستگاه‌ها به استان‌ها
انصاری درباره تفویض اختیار دستگاه‌ها به استان‌ها تصریح کرد: تفویض اختیار دستگاه‌های اجرایی به دلیل ساختار قانونی دستگاه‌ها که مجلس تعیین کرده است، امکان‌پذیر نیست، زیرا به عنوان نمونه، نمایندگان مجلس طبق قانون به خاطر آتش‌سوزی در پی استفاده از یک بخاری نفتی که در یکی از مدارس سیستان بلوچستان اتفاق افتاده است، وزیر آموزش و پرورش را به صحن علنی می‌کشند و از او توضیح می خواهند در صورتی که چنانچه قوانین تفویض اختیار با صراحت بیشتری تصویب شده بود، مدیرکل اداره آموزش و پرورش استان مربوطه باید پاسخگوی نمایندگان بود. وی ادامه داد: به همین دلیل مدیران وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی سعی می‌کنند در تفویض اختیار ریسک‌پذیر نباشند، بنابراین چنانچه نهادهای قانونگذار و نظارتی روش‌های جدیدتری را برای تفویض اختیارات مدیران دنبال کنند، موفق‌تر خواهیم بود.
مجوزهای استخدامی در اختیار استانداران
قرار خواهد گرفت
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه مطالبه‌گری سهم استان‌ها از دستگاه‌ها و نهادها باید توسط مدیران محلی انجام شود، افزود: همه مجوزهای استخدامی که برای نهادهای اجرایی صادر کرده‌ایم را در اختیار استانداران قرار خواهیم داد تا سهم خود را از دستگاه های اجرایی و نهادها مطالبه کنند.
آخرین وضعیت استخدام معلمان حق‌التدریس
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه آیین‌نامه استخدام معلمان حق‌التدریس در کمیسیون اجتماعی دولت است، گفت: این آیین‌نامه پس از بررسی در کمیسیون به صحن دولت ارسال می‌شود. انصاری در مورد آیین نامه جذب و استخدام معلمان حق‌التدریس، نیروهای نهضتی و پیش‌دبستانی، اظهار داشت: اواسط مردادماه سال جاری آیین‌نامه جذب و استخدام معلمان حق‌التدریس، نیروهای نهضتی و پیش‌دبستانی در دستور کار کمیسیون اجتماعی دولت قرار گرفته بود که به دلیل مصادف شدن جلسه دولت با روز عرفه که موجب شد جلسه به جای ظهر به صبح موکول شود و کمیسیون اجتماعی تشکیل نشد. وی افزود: اگر این آیین‌نامه در کمیسیون اجتماعی بررسی و نهایی شود، به صحن دولت می‌رود.
معاون رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که، بررسی آیین نامه در کمیسیون اجتماعی دولت چقدر زمان خواهد برد؟، گفت: ممکن است در دو جلسه، این آیین‌نامه در کمیسیون اجتماعی نهایی شود و سپس برای بررسی در صحن دولت در نوبت قرار می گیرد؛ اینکه دولت چه زمانی می‌تواند فرآیند بررسی این آیین‌ نامه را در دستور کار خود قرار دهد، بستگی به اولویت‌گذاری های دبیرخانه و پیگیری وزارت آموزش و پرورش دارد. انصاری درباره اینکه چه تعداد مجوز استخدام برای معلمان حق التدریس، نیروهای نهضتی و پیش دبستانی در نظر گرفته شده است؟، تصریح کرد: ما مجوز استخدامی‌ای که برای سایر بخش‌ها صادر کردیم را یک مقدار محدودتر در نظر گرفتیم و اعلام کردیم که مابقی مجوزها را می‌خواهیم برای معلمان حق‌التدریس، نیروهای نهضتی و پیش‌دبستانی بکار بگیریم. وی افزود: بنابراین ما بخشی از مجوزهای استخدام را برای این گروه در نظر گرفته‌ایم، چرا که قانون گفته ما باید مجوز را از سرجمع نیاز بدهیم؛
از این رو یک بخشی از مجوزهای استخدام را به این امید که آیین‌نامه مذکور امسال به نتیجه برسد، نگه داشته‌ایم.
کمبود نیروی انسانی
در بخش بهداشت و درمان کشور
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان، درباره کمبود نیروی انسانی در بخش بهداشت و درمان کشور نیز گفت: برای ۶ ماهه نخست امسال ۱۰ هزار مجوز استخدام در بخش بهداشت و درمان صادر کرده‌ایم. بیمارستان‌هایی که ظرفیت عملیاتی شدن را دارند باید عملیاتی شوند و بخشی از نیازهای خود را از این طریق تامین کنند.
گزارش از: حجت سوری
soorihojat@yahoo.com

لینک کوتاه:
http://www.tafahomnews.com/fa/Main/Detail/61378
تبلیغات
تفاهم آنلاین
تبلیغات
نقش نیوز
بعدی
قبلی

استخدام در آموزش و پرورش با اولویت تامین کادر آموزشی
دلایل رشد شاخص
در بازار سرمایهکاهش ۴۰ درصدی قیمت خودرو در بازارافزایش ۴۷ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در تجدیدپذیرها
صفر شدن تعرفه
۷۰ قلم کالا برای ایرانثبات نرخ ارز، شرط کاهش قیمت کالاها

پزشکان فاقد کارتخوان
مورد ظن فرار مالیاتی
قرار می‌گیرندبه هر توصیه‌ای برای سرمایه‌گذاری گوش ندهید
ثبت ۲۰۰ شرکت تعاونی دانش بنیان در کشورچند نفر از دولت همراه
استفاده می‌کنند؟چالش‌های پیش‌روی صنعت چاپ و نشر کشور
  • شماره 3729
  • ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۱ شهريور

30 شماره آخر نشریه

ویژه‌نامه شماره 220