RSS :: روزنامه تفاهم http://www.tafahomnews.com//fa/rss TafahomNews.com RSS Feed چشم‌انداز توسعه آموزش‌های مهارتی در دولت سیزدهم http://www.tafahomnews.com/fa/Main/Detail/67261 Wed, 27 Oct 2021 00:00:00 GMT زمستان قطعی گاز نداریم http://www.tafahomnews.com/fa/Main/Detail/67262 Wed, 27 Oct 2021 00:00:00 GMT فرودگاه‌های کشور هوشمند می‌شوند http://www.tafahomnews.com/fa/Main/Detail/67263 Wed, 27 Oct 2021 00:00:00 GMT چگونه می‌توان تورم را کنترل و قیمت‌ها را کاهش داد؟ http://www.tafahomnews.com/fa/Main/Detail/67264 Wed, 27 Oct 2021 00:00:00 GMT جمع آوری میلیاردها تومان پوشاک قاچاق http://www.tafahomnews.com/fa/Main/Detail/67265 Wed, 27 Oct 2021 00:00:00 GMT در ایام کرونا هیچ حمایتی از اصناف نشد http://www.tafahomnews.com/fa/Main/Detail/67266 Wed, 27 Oct 2021 00:00:00 GMT ۱۵ میلیارد حق‌پخش ورزش پرید! http://www.tafahomnews.com/fa/Main/Detail/67267 Wed, 27 Oct 2021 00:00:00 GMT ۲.۸ میلیارد سوخت مایع در نیروگاه‌ها ذخیره شد http://www.tafahomnews.com/fa/Main/Detail/67268 Wed, 27 Oct 2021 00:00:00 GMT ارزهای دیجیتالی از جای خود بلند شدند! http://www.tafahomnews.com/fa/Main/Detail/67269 Wed, 27 Oct 2021 00:00:00 GMT تبلیغات ضد تبلیغ! http://www.tafahomnews.com/fa/Main/Detail/67270 Wed, 27 Oct 2021 00:00:00 GMT