امروز: ۱۴۰۳ پنج شنبه ۴ مرداد | Thursday 25 Jul 2024 | اِلخَميس ١٨ محرم ١٤٤٦
از فتوت  نامه‌ها تا کارآفرینی فتوتی

قسمت آخر
- استاد فرهادی سرمایه عظیمی برای علم انسانی و اجتماعی ایران است و شما هم میراث دار خوبی برای ایشان هستید. آقای دکتر کاوه فرهادی عزیز، شما سال های زیادی از عمر گرانبهای خود را  صرف پژوهش مفهوم جدیدی در کارآفرینی به نام کارآفرینی فتوتی کردید. لطفا برای خوانندگان ما از کارآفرینی فتوتی بگویید؟ 
کارآفرینی از محیط بومی اثر می گیرد و ممکن است، معانی برخی مفاهیم در جوامع غربی با اصطلاحات معادل آن و مفهومش در ایران متفاوت باشد. بنابراین باید برای تولید مدل و الگوهاي متناسب با زیست بوم ایران عزیز در حوزه کارآفرینی از دانش و فرهنگ بومی ایرانی 
استفاده شود. برای این منظور لازم است، ابتدا مقداری درباره مفاهیم مدیریت در آسیا و ژاپن صحبت کنیم. ژاپنی ها، ژاپنی مدیریت می کنند. شاید مفاهیم اساسی در مدیریت ژاپنی با مدیریت غرب تفاوت زیادی نداشته باشد اما در ژاپن برخلاف غرب منافع جمع به منافع فرد ارجحیت دارد و در مدیریت ژاپنی ها مفهوم بوشیدو دیده می شود. بوشیدو در ژاپن به معیارهای اخلاقی اشاره دارد و ریشه در زیست بوم این سرزمین دارد. بوشیدو در کتاب نیتوبه مظهر روح سلحشوري و قهرمانی یک طبقه خاص است. در ژاپن هدف از کسب و کار و تولید، صرفا گسترش دادن فروشگاه ها یا کارخانه هاي شرکت مورد نظر نیست بلکه ثروتمند کردن کل جامعه است.
در نگاه ژاپنی  روحیه همکاري و تعاون وجود دارد اما در نگاه غربی روحیه رقابت و تضاد منافع دیده می شود. از طرفی در نگاه ژاپنی منافع جمع در اولویت است اما در نگاه غربی منافع فردی در اولویت هستند. ژاپنی ها به دنبال حس افتخارند اما غربی ها به دنبال کسب ثروت هستند. رفتار سلحشوري، وفاداري و میهن پرستی، عدالت طلبی و رسالت تولید غلبه بر فقر از دیگر ویژگی های نگاه ژاپنی است. رفتارعقلایی، منفعت محوري، توسعه طلبی و رسالت تولید سود بیشترهم از دیگر ویژگی های نگاه غربی است. فتوت یا جوانمردي به صورت یک اصطلاح دینی و صوفیانه و اجتماعی عنوان مسلکی خاص است که پس از تصوف بیش از هر طریقه اي در کشورهاي اسلامی رواج داشته است. فتوت؛ وسیله اي براي کمک به درماندگان و موجب استیصال ستمگران بوده و شکلی از خدمت گذاري به جامعه و افراد انسانی با مراسم و آداب مخصوص بوده است و با وجود از میان رفتن تشکیلات فتوت، تاثیر آن بر اخلاق و فرهنگ بسیاري از مردم جهان و به ویژه مسلمانان هنوز باقی است و تحت تاثیر مفاهیم و اهداف آن است که بسیاري از اعمال خیر به وسیله افراد یا گروه ها انجام می گیرد. در فتوت نامه ها ،هر شغل و کاري حتی ساده ترین آنها به شکلی نمادین و راز آمیز می شود که از اصل زیستی و عینی خود بسیار فراتر رفته و در هاله اي ازتقدس قرار گرفته است. مقصود از کارآفرین فتوتی، عاشق پیشه اي است که حاضر است با فداکاري هاي بسیار و از جمله فداکاري مالی و تحمل زیان و ضرر اقتصادي و تاب تحمل شداید و نیت هاي بسیار گسترده تر از نفع شخصی، مانند پیشبرد نیت هاي خیر خواهانه وطن پرستانه و مذهبی و مسلکی به ایجاد کار و شغل و رونق اقتصادي و درآمد زایی جمعی دست بزند که مصادیق آن را هنوز با توجه به وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی که در جامعه امروز ما وجود دارد، به وفور مشاهده می کنیم.

در کارآفرینی بدنبال خلق و کشف فرصت هستیم اما در کارآفرینی فتوتی به دنبال خلق و کشف فرصت همراه با ایثار کردن هستیم. 
در کارآفرینی بدنبال خلاقیت هستیم اما در کارآفرینی فتوتی به دنبال خلاقیت همراه با دگرخواهی هستیم. در کارآفرینی به دنبال اشتغال زایی هستیم اما در کارآفرینی فتوتی به اشتغال زایی همراه با سخاوت هستیم. در کارآفرینی بدنبال اهداف خیرخواهانه هستیم اما در کارآفرینی فتوتی به دنبال اهداف خیرخواهانه همراه با خدمت به خلق هستیم. در کارآفرینی بدنبال محترم شمردن کار هستیم اما در کارآفرینی فتوتی به دنبال محترم شمردن کار همراه با مقدس شمردن آن هستیم.
در کارآفرینی بدنبال کار برای جامعه هستیم اما در کارآفرینی فتوتی به دنبال کار برای جامعه همراه با مقدم شمردن منافع جمع بر منافع فرد هستیم. در کارآفرینی بدنبال نوآوری هستیم اما در کارآفرینی فتوتی به دنبال نوآوری در راستای حفظ و اعتلای زیست بوم هستیم. 
- به عنوان سوال پایانی، دغدغه مشترک شما و پدر محترمتان چیست؟
مهم ترین دغدغه مشترک ما این است که در کشور ما اکثر بحث های مدیریتی و کارآفرینی از فرهنگ غرب گرفته شده است. کرمانی ها ضرب المثلی دارند که می گویند: درخت روی ریشه هایش سبز می شود.  درختِ توسعه را باید روی ریشۀ تاریخ و فرهنگِ این مملکت پایه ریزی کرد، نه بر پایه فرهنگ و تفکرات غرب. ایران فرهنگ بسیار غنی دارد که در این فرهنگ مباحثی مانند یاری گری و فتوت به چشم می خورد و برای توسعه و پیشرفت و آینده ای بهتر باید از تاریخ و فرهنگ خودمان به خوبی بهره ببریم. یکی دیگر از دغدغه های مشترک ما محیط زیست، توسعه پایدار و اقتصاد بادآورده است که اولین بار این مباحث توسط پدر مطرح شد و همانطور که در مصاحبه گفته شد، ایشان در کتاب صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن مفصل به این موضوعات پرداخته اند. 
و سخن پایانی...
براي شناخت درست هر پدیده اي باید آن را از لحظه پدید آمدنش مورد بررسی قرار دهیم تا بتوانیم حدود و شرایط آن را به درستی درك کرده و براي به کارگیري آن راهی درخور پیدا کنیم که ما را در مسیر دستیابی به اهداف یاري کند. در مورد کارآفرینی، ما در بدو تولد این پدیده را در سرزمین‌مان دچار اشتباهی بزرگ شدیم و فقط جنبه های مثبت کلمه آنتروپرونر را در نظر گرفتیم و با پدیده اي ناشناخته مواجه شدیم که هویتش با ظاهرش تفاوت زیادی داشت. طبعا چنین پدیده اي در مسیر رشدش نیز توفیق چندانی نخواهد یافت، مگر با بازسازي کردن نگاه و ساخت یک مسیر ایرانیزه شده‌ی درست. ما با واکاوي یک مکتب سنتی ایرانی اسلامی به نام فتوت و پیوند آن با کارآفرینی قصد داشتیم که برداشت ایرانی شده از کارآفرینی را بسازیم که ممکن است از مفهوم غربی آن بسیار متفاوت باشد. 
 در پایان بنده از مشتاقان علم می خواهم که مشعل پژوهش را روشن نگه دارند تا هر روز موفقیت های بیشتری برای محققین حاصل گردد. 
امید است، شاهد این باشیم که مفاهیم ایرانی به صورت تخصصی و قابل ملموس برای دانشجویان در دانشگاه‌های ما تدریس شود و ایران عزیز 
هر روز آبادتر از دیروز باشد. 

 

لینک کوتاه:
http://www.tafahomnews.com/fa/Main/Detail/65314
تبلیغات
تفاهم آنلاین
تبلیغات
نقش نیوز
بعدی
قبلی
نگویید بازار بورس 
حباب داشته استصادرات غیرنفتی
 ۴۸ درصد 
افزایش یافت

صنعت ریل 
نیازمند افزایش جذابیت 
برای سرمایه گذاران
وضع قوانین جدید 
برای حمایت از کسب‌وکار‌های اینترنتی 
چالش بین مخابرات و وزارت ارتباطات؟! 
انتظار فعالان بازار سرمایه 
از دولت آینده؟ 
آخرین وضعیت ایران در بزرگ‌ترین 
میدان گازی جهان
از فتوت  نامه‌ها تا کارآفرینی فتوتی
برخورداری روستاییان از شبکه آب پایدار 
۱۰ برابر شد

اشتغال‌زایی ۱۸ هزار نفری 
بنیاد برکت با احیای ۳۰۰ بنگاه اقتصادیموفقیت مشاغل خانگی حتی در بحران کرونا
  • شماره 4231
  • ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۶ خرداد

30 شماره آخر نشریه

ویژه‌نامه شماره 221