امروز: ۱۴۰۰ سه شنبه ۵ بهمن | Tuesday 25 Jan 2022 | اِثَّلاثا ٢١ جمادي الثانيه ١٤٤٣
منع تردد شبانه برای کنترل کرونا؛
قانونی بی‌اثر؟!

فرمانده عملیات ستاد مقابله با کرونای استان تهران با تاکید بر اینکه محدودیت منع تردد شبانه در کاهش تجمعات خانوادگی تاثیر نداشته است، گفت: این محدودیت کاربردی ندارد و اثربخشی در کنترل بیماری ندارد؛ لذا پیشنهاد ما حذف آن است.
به گزارش ایسنا، علیرضا زالی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا استان تهران گفت: شکل تردد شبانه تغییر کرده است و ساعت های انتهایی شب خلوت تر است و ساعات ابتدایی شلوغ تر شده است و از سوی دیگر محدودیت منع تردد شبانه در کاهش تجمعات خانوادگی تاثیر نداشته است. وی افزود: این موضوع حجم کار زیادی به ناجا تحمیل کرده و زمانی تصویب شد که واکسیناسیون نبود در حالی که امروز طرح واکسیناسیون در حال اجرا است. این محدودیت کاربردی ندارد و اثربخشی در کنترل بیماری ندارد؛ 
لذا پیشنهاد ما حذف منع تردد شبانه است. زالی ادامه داد: اگر در مقطعی مثلاً آمار بستری افزایش یافت 
می توان به عنوان یک بسته و مقطعی آن را اعمال کرد؛ اما اجرای مداوم آن را اثربخش نمی‌دانیم؛ البته حذف این طرح باید به دلیل عدم اثربخشی باشد و نباید موجب عادی‌انگاری شود.

لینک کوتاه:
http://www.tafahomnews.com/fa/Main/Detail/67255
تبلیغات
تفاهم آنلاین
تبلیغات
نقش نیوز
بعدی
قبلی

مطالبات بانکی نباید 
موجب تعطیلی 
واحدهای تولیدی شود
تعرفه گاز 
مشترکین پرمصرف 
باید تغییر کندچگونه می‌توان مشاغل را با مشکلات شیوع کرونا سازگار کرد؟
بازگشت ۸۳۰ 
واحد تولیدی راکد 
به چرخه تولید
سکوت، سناریوی جدید برای گرانفروشی 
بلیت هواپیماقانونی بی‌اثر؟!واکاوی حال بد اینترنتصادرات ایران به صفر 
نزدیک می‌شود!اعتماد به صنعت خودرو برمی‌گردد

۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات 
تولید و اشتغال پرداخت شدلزوم توسعه‌ی صنعت گردشگری در حوزه سلامت
  • شماره 4329
  • ۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان

30 شماره آخر نشریه

ویژه‌نامه شماره 221