امروز: ۱۴۰۱ جمعه ۸ مهر | Friday 30 Sep 2022 | اِجُّمعَة ٤ ربيع الاول ١٤٤٤
تبلیغات
تفاهم آنلاین
تبلیغات
نقش نیوز
بعدی
قبلی
سرمایه‌گذاری‌های داخلی 
در حوزه‌های نفت و گاز 
ادامه می‌یابد
طراحی محصولات 
جدید خودرویی 
در دستور کار است

واردات 
با کدام رمزارزها 
مجاز است؟
ایجاد زنجیره هوشمندسازی 
در صنعت برق
کاهش مصرف لبنیات در کشور!اقتصاد آبی؛ فرصتی تاریخی  
کشت فراسرزمینی چیست؟
فاز اول پنجره ملی خدمات دولت هوشمند راه‌اندازی می‌شودرشد ۴۰ درصدی 
اشتغال دانش بنیان بازارهای نوظهور و
کسب و کار کارآفرینان
  • شماره 4551
  • ۱۴۰۱ دوشنبه ۲۴ مرداد

30 شماره آخر نشریه

ویژه‌نامه شماره 221