امروز: ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۵ تير | Sunday 5 Jul 2020 | اِلأَحَّد ١٤ ذو القعده ١٤٤١
روابط عمومی یعنی هنر مردم‌داری

 حامد هاتفی*

فعالیت های روابط عمومی و سعی در برقراری ارتباط و تفاهم با هم از عهد باستان وجود داشته است ، تنها ابزار و ادوات روابط‌عمومی، نوع مهارت و تخصص فعالیت های روابط‌عمومی با تغییر و تحول همراه بوده است. سنگ‌نوشته‌های باقی مانده از زمان شاهان هخامنشی، نشان‌دهنده واقف بودن آنان به قدرت و تاثیر افکار عمومی است. در عین حال با وجود چنین پیشینه ای از روابط عمومی به مفهوم امروزی آن به عنوان یک دانش نوپا و جوان یاد می شود که قدمت آن در جهان کمتر از یک قرن و در ایران حدود نیم قرن است. بیان یک تعریف جامع و کلی از روابط‌عمومی کاری دشوار است. چرا که روابط‌عمومی اشتراک حرفه ای مشاغل زیادی را دربر می گیرد و از گستردگی در عرصه اجتماع برخوردار است. با این توصیف تعریف رایجی که می توان از روابط عمومی بیان کرد یعنی مدیریت ارتباطات بین سازمان و مخاطب ، روابط عمومی یعنی هنر مردم داری، یعنی داشتن رابطه خوب با دیگران. یعنی تلاش برای کسب همکاری مردم و گروه هایی که برای سازمان اهمیت دارد. روابط عمومی یعنی هنر کاربرد خردمندانه از رسانه های جمعی برای نفوذ در افکار عمومی است. 
از سویی دیگر ارتباطات را سنگ بنا و پایه اولیه تمدن بشری خوانده اند . مبادله اطلاعات و افکار میان آحاد انسانی یکی از مهم ترین نیازهای زندگی اجتماعی است . در این میان  ارتباطات، حلقه واسطی است که فرد را به جامعه متصل کرده و زمینه انتقال میراث فرهنگی را از نسلی به نسل دیگر فراهم آورده است. 
رسانه ها، مهم ترین و موثرترین ابزار انتقال اطلاعات و آگاهی ها در تحقق فرآیند ارتباطات هستند. نقش رسانه ها در سده معاصر هر روز بیش از پیش برجسته شده است. رسانه ها در عصر حاضر به واسطه کشف و به کارگیری تکنولوژی های جدید ارتباطی تا عمق جوامع نفوذ کرده و از تاثیر بسزا و تعیین‌کننده‌ای در جهت دهی افکار عمومی برخوردار شده‌اند. 
عصر جدید بر پایه ارتباطات و اطلاعات شکل گرفته است . بدون ارتباط و بهره گیری از رسانه‌های جدید، امید کمتری برای حصول به هدف‌های فوری و ضروری در زمان مناسب می‌توان داشت.
*مدیر روابط عمومی بیمه ایران معین

لینک کوتاه:
http://www.tafahomnews.com/fa/Main/Detail/63277
تبلیغات
تفاهم آنلاین
تبلیغات
نقش نیوز
بعدی
قبلی

ثبات به بازارها
باز خواهد گشتآخرین آمار متقاضیان بیمه بیکاری کرونا 
بهره‌برداری از پایانه زیرزمینی قطارهای شهری در سال جاریروابط عمومی
یعنی هنر مردم‌داریبخشنامه مقابله با فرا‌رهای مالیاتی ابـلاغ شـد
دولت جوان حزب‌اللهی
علاج مشکلات کشور استتوسعه صادرات غیرنفتی اصلی‌ترین راه جهش تولیدخبرهای خوش برای کسب‌وکار در کنار آسیب‌های کروناروابط عمومی؛
تعهد مسئولانه
  • شماره 3926
  • ۱۳۹۹ سه شنبه ۳۰ ارديبهشت

30 شماره آخر نشریه

ویژه‌نامه شماره 220