امروز: ۱۴۰۲ پنج شنبه ۳ اسفند | Thursday 22 Feb 2024 | اِلخَميس ١٢ شعبان ١٤٤٥
تبلیغات
تفاهم آنلاین
تبلیغات
نقش نیوز
بعدی
قبلی

۴۰۸۰ واحد صنعتی غیرفعال به چرخه تولید بازگشته استسهم صادرات بخش‌های مختلف از صادرات غیرنفتی ایران
رشد
۹ درصدی 
تولید سواری
نقش تکنولوژی 
در پیشگیری از تخلفات راهنمایی و رانندگی تجارت ۵۰ میلیارد دلاری 
با کشورهای همسایه 
مانور اقتدار در ۴۵ سالگی انقلاب

امضای قرارداد 
ساخت ۱۰ فروند شناور با سازندگان داخلیلزوم توانمندسازی 
نیروی انسانی در صنایعپیامد تغییرات شغلی در بازار کار
  • شماره 4949
  • ۱۴۰۲ دوشنبه ۲۳ بهمن

30 شماره آخر نشریه

ویژه‌نامه شماره 221